EA 1010 - Винтонавивна машина
  • Работи с помощта на педали.