DF4060 - Копир-фреза с ръчно привеждане
  • Пневмо-електрически контрол;
  • Максимална надежност при експлоатация;
  • Две копир фрези - 5 мм и 8 мм;
  • Копиране 1:1.