МАШИНИ
FA1000-Обработващ център

Прехода от автоматичния режим към ръчния и обратно се осъществава много бързо, стандартна операционна система, позволяваща планиране на обемите от производства...

АВ1030 - Двуглав циркуляр с ръчно придържане профили

Предназначен за двустранни точни отрязъци на профили от PVC и алуминий под ъгъл от 45-90 градуса и ъглите между тях, притежава пневмо-компютърен контрол...

CF3060 - Автоматична челна фреза за PVC и алуминиеви профилир

- Използват се два комплекта фрези, Работи с помощта на педал, Максимална надежност при експлоатация, Електро-пневматичен контрол ...

DF4060 - Копир-фреза с ръчно привеждане

Пневмо-електрически контрол, Максимална надежност при експлоатация, Две копир фрези - 5 мм и 8 мм, Копиране 1:1 ...

EA 1010 - Винтонавивна машина

Прехода от автоматичния режим към ръчния и обратно се осъществава много бързо, стандартна операционна система, позволяваща планиране на обемите от производства...