АВ1030 - Двуглав циркуляр с ръчно придържане на профили
  • Предназначен за двустранни точни отрязъци на профили от PVC и алуминий под ъгъл от 45-90 градуса и ъглите между тях;
  • Притежава пневмо-компютърен контрол;
  • Автоматична работа на защитния кожух;
  • Конвейрната система за подаване на профили се намира от страна на неподвижната глава;
  • Възможна е отделна работа на главите;
  • Използвани са всякакви мерки за защита на ползвателя;
  • Нагледна естетична изработка - мощна конструкция и простота на работа;
  • Точно и качествено отрязване, обезпечено с помощта на нови системи направляващи;
  • Специална вакумна система позволява отрязването на голямо количество профил без допълнителни системи;
  • Максимална надежност при експлоатация;