FA1000-Обработващ център
  • Прехода от автоматичния режим към ръчния и обратно се осъществава много бързо;
  • Стандартна операционна система, позволяваща планиране на обемите от произвоства;
  • Възможност за регулировка при работа с бели и ламинирани профили;
  • Автоматично разпознаване на профилите, обем на паметта - 1200 единици;
  • Преносим сензорен контрол панел;
  • Високо качество на почистване с ножове;
  • Автоматично смазване и уведомяване за привършване на маслото;
  • Нагледна естетическа разработка.