пистолет-врата, който е с един неотваряем прозорец